Klik om de geselecteerde tekst te beluisteren!
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer uw kind op de basisschool op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E-score heeft behaald op de DMT-toets dan komt hij of  zij in aanmerking voor dyslexieonderzoek bij de gemeente. Wanneer de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie gesteld wordt, dan volgt een vergoede behandeling van ongeveer een jaar. Lange tijd heb ik ook deze behandelingen gegeven maar ik ben momenteel niet meer aangesloten bij een onderzoeksinstituut.

Opdidakt

 

Wanneer kinderen niet de drie keer E-score behaald hebben maar toch kenmerken van dyslexie vertonen, dan kan er dyslexieonderzoek worden aangevraagd maar dan moet dit door ouders zelf betaald worden. Dit loopt niet via de gemeente. Wanneer ouders met deze vraag bij mij komen dan verwijs ik graag door naar mevrouw Th. M. Kwee-de Swart in Roermond. Zij doet een betrouwbaar en volwaardig onderzoek voor een redelijke prijs. Nadien kan het kind bij mij terugkeren voor behandeling. 
Bovenstaande geldt ook voor kinderen uit het Voortgezet Onderwijs. 

Dyslexie

Wanneer uw kind wel een dyslexieverklaring heeft, maar niet de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, dan kan de behandeling via logopedie vergoed worden indien de dyslexie samengaat met aantoonbare andere problemen op het gebied van spraak, taal of gehoor (met name auditieve verwerking).
In andere gevallen is een behandeling ook mogelijk, maar betaalt u deze zelf. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voorschotbenadering bij risicokleuters

In mijn praktijk behandel ik kinderen die op kleuterleeftijd al aangemerkt worden als risicokind met betrekking tot het leren lezen. Kinderen waarbij de spraak- en/of taalontwikkeling bijvoorbeeld niet vlot verloopt. Aanwijzingen hiervoor zijn o.a.:
  • Blijvende problemen met de articulatie (met name het niet goed uitstempelen van woorden, met als gevolg een slechte verstaanbaarheid, ook wel broddelen genoemd).
  • Zwakke luisterhouding, weinig interesse in verhalen die voorgelezen worden.
  • Zwakke mondelinge taal: het kind kan zich slecht uitdrukken, vertelt weinig, spreekt in korte zinnen en heeft regelmatig woordvindingsproblemen.
  • Moeite met het onthouden van mondelinge taal: kind kan moeilijk rijmpjes onthouden, hij of zij vergeet opdrachten, weet vaak niet wat er gezegd is.
Dyslexie

De behandeling bestaat bij kleuters vooral uit het verbeteren van de klankwaarneming, de klankproductie en de koppeling tussen klank en teken. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan algemene taalvaardigheden: woordenschat, taalbegrip en uitdrukkingsvaardigheid.

Alle rechten voorbehouden © , Praktijk voor Logopedie en Dyslexie.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.
Klik om de geselecteerde tekst te beluisteren!