Klik om de geselecteerde tekst te beluisteren!
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Bij dyslexie hebben mensen moeite met lezen en spellen. Sinds 2009 is er een aparte regeling voor kinderen met de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Dit is dyslexie die zo ernstig is, dat iemand niet zonder behandeling kan functioneren in de maatschappij. Kinderen met deze diagnose komen in aanmerking voor een behandeling die vergoed wordt door de gemeente. De gemeente Best heeft onder andere een contract afgesloten met onderzoeksinstituut Opdidakt.

Voorwaarden voor aanmelding:
Opdidakt
  • óf uw kind heeft op 3 achtereenvolgende toetsmomenten een E-score behaald op de DMT (deze toets wordt halfjaarlijks afgenomen)
  • óf uw kind heeft op 3 achtereenvolgende toetsmomenten een E-score behaald op de cito spelling en daarbij ook een D of E-score op de DMT.
  • en de school heeft tussen twee toetsmomenten een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd.

Het onderzoek naar dyslexie vindt plaats in Veldhoven. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, dan kan de behandeling plaatsvinden bij mij in de praktijk, onder eindverantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog van Opdidakt. De school wordt bij de behandeling betrokken. Telefoonnummer Opdidakt: 040-2185555. Website: www.opdidakt.nl

Dyslexie

Wanneer uw kind wel een dyslexieverklaring heeft, maar niet de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, dan kan de behandeling alleen vergoed worden wanneer de dyslexie samengaat met aantoonbare andere problemen op het gebied van spraak, taal of gehoor (met name auditieve verwerking).
In andere gevallen is een behandeling ook mogelijk, maar betaalt u deze zelf. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voorschotbenadering bij risicokleuters

In mijn praktijk behandel ik kinderen die op kleuterleeftijd al aangemerkt worden als risicokind met betrekking tot het leren lezen. Kinderen waarbij de spraak- en/of taalontwikkeling bijvoorbeeld niet vlot verloopt. Aanwijzingen hiervoor zijn o.a.:
  • Blijvende problemen met de articulatie (met name het niet goed uitstempelen van woorden, met als gevolg een slechte verstaanbaarheid, ook wel broddelen genoemd).
  • Zwakke luisterhouding, weinig interesse in verhalen die voorgelezen worden.
  • Zwakke mondelinge taal: het kind kan zich slecht uitdrukken, vertelt weinig, spreekt in korte zinnen en heeft regelmatig woordvindingsproblemen.
  • Moeite met het onthouden van mondelinge taal: kind kan moeilijk rijmpjes onthouden, hij of zij vergeet opdrachten, weet vaak niet wat er gezegd is.
Dyslexie

De behandeling bestaat bij kleuters vooral uit het verbeteren van de klankwaarneming, de klankproductie en de koppeling tussen klank en teken. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan algemene taalvaardigheden: woordenschat, taalbegrip en uitdrukkingsvaardigheid.

Klik om de geselecteerde tekst te beluisteren!