Skip to main content
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer uw kind op de basisschool op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E-score heeft behaald op de DMT-toets dan komt hij of  zij in aanmerking voor dyslexieonderzoek bij de gemeente. Wanneer de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie gesteld wordt, dan volgt een vergoede behandeling van ongeveer een jaar. Ik voer deze behandelingen uit als medebehandelaar van BCO Onderwijsadvies en –ondersteuning. Onderzoek en behandeling vinden plaats op school.

Er was eens een meisje en die heeft dyslexie en die het Tessa en Tessa kwam op een dag naar de dyslexiejuf en die heet Judith en die juf was super lief voor haar
en ze hhielp Tessa heel goed en Tessa had elke week zin om naar Judith te gaan en als Tessa daar was ging Tessa haar huiswerk laten zien en meestal was het goed maar
soms fout en dat vond Judith niet zo erg gelukkig, en soms mocht Tessa typen en dat vond Tessa leuk en de vader van Tessa ging ook altijd mee en dat vond Tessa fijn en om de week vrijdag gaat de Mama van Tessa mee en dat vind Tessa ook leuk

Tessa, 10 jaar

lieve judith. ik vond het super en geweldig bij jou. ik vond de spelletjes en flitsen wel grappig en superleuk en ik vind jou de beste logopedist ooit en ik vond het fijn dat ik bij jou op logopedie zat. ik ga denk ik wel wat minder oefenen maar wel veel ganzebord en andere spelletjes spelen maar ik ga je wel erg missen. van seth

Seth, 9 jaar

Dyslexie

Wanneer uw kind wel een dyslexieverklaring heeft, maar niet de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, dan kan de behandeling via logopedie vergoed worden indien de dyslexie samengaat met aantoonbare andere problemen op het gebied van spraak, taal of gehoor (met name auditieve verwerking).
In andere gevallen is een behandeling ook mogelijk, maar betaalt u deze zelf. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voorschotbenadering bij risicokleuters

In mijn praktijk behandel ik kinderen die op kleuterleeftijd al aangemerkt worden als risicokind met betrekking tot het leren lezen. Kinderen waarbij de spraak- en/of taalontwikkeling bijvoorbeeld niet vlot verloopt. Aanwijzingen hiervoor zijn o.a.:
  • Blijvende problemen met de articulatie (met name het niet goed uitstempelen van woorden, met als gevolg een slechte verstaanbaarheid, ook wel broddelen genoemd).
  • Zwakke luisterhouding, weinig interesse in verhalen die voorgelezen worden.
  • Zwakke mondelinge taal: het kind kan zich slecht uitdrukken, vertelt weinig, spreekt in korte zinnen en heeft regelmatig woordvindingsproblemen.
  • Moeite met het onthouden van mondelinge taal: kind kan moeilijk rijmpjes onthouden, hij of zij vergeet opdrachten, weet vaak niet wat er gezegd is.
Dyslexie

De behandeling bestaat bij kleuters vooral uit het verbeteren van de klankwaarneming, de klankproductie en de koppeling tussen klank en teken. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan algemene taalvaardigheden: woordenschat, taalbegrip en uitdrukkingsvaardigheid.