Skip to main content

Spreek en Lees

Welkom op de website van mijn praktijk voor logopedie en dyslexie

In mijn praktijk behandel ik kinderen en volwassenen die problemen ervaren op het gebied van spreken, luisteren, lezen en/of spellen:
  • Problemen bij spreken en/of luisteren vallen onder logopedie
  • Problemen bij lezen en/of spellen vallen onder dyslexie
Mijn website geeft informatie over een logopedische behandeling, dyslexiebehandeling en overige praktische informatie, bijvoorbeeld over de vergoeding van de verschillende behandelingen.

Uw logopedist

Ervaring

Mijn naam is Judith van Marrewijk Ik heb jarenlang als logopedist gewerkt op scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik gedurende twaalf jaar zang- en stemlessen gegeven aan kinderen. Ik heb freelance gewerkt als docent muziek en zang aan de opleiding voor logopedisten. In 2009 ben ik gestopt in het onderwijs en ben ik begonnen met mijn eigen praktijk in Best.

Mijn expertise bestaat vooral uit het behandelen van kinderen met (ernstige) spraaktaalstoornissen en/of dyslexie.
Op het gebied van stemproblemen heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling volgens de Lichtenberger Stempedagogiek. Hierbij staat de waarneming van de stemklank centraal.

Voor het behandelen van dyslexie heb ik nascholing gevolg bij Esther Molema, Marchien Loerts en Ben Maassen.

Ik ben in 1987 in Rotterdam afgestudeerd als logopedist en ik ben in 2012 in Tilburg afgestudeerd als Master SEN Dyslexiespecialist. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en dyslexiebehandelaars.

Judith is een echte vakvrouw!
De kracht en talent van Judith is dat ze zich ontzettend goed inleeft in het kind.
Ze levert maatwerk en stelt bij alles het kind voorop.
Ook heeft ze gezorgd dat onze zoon op school de juiste begeleiding krijgt.
Ik heb onze kinderen, onder begeleiding van Judith, zien groeien
op het gebied van taal en als mens.
Door de begeleiding hebben ze namelijk veel meer vertrouwen gekregen.
En dat is goud waard! Daarbij is Judith een heel prettig mens!
Ik beveel Judith dan ook van harte aan!
Lot, ouder