Spreek en Lees
Praktijk voor logopedie en dyslexie
Judith

Welkom

Welkom op de website van mijn praktijk voor logopedie en dyslexie.

 

 

In mijn praktijk behandel ik kinderen en volwassen die problemen ervaren op het gebied van spreken, luisteren, lezen en/of spellen:

• Problemen bij spreken en/of luisteren vallen onder logopedie.

• Problemen bij lezen en/of spellen vallen onder dyslexie.

In de verschillende hoofdstukjes worden de logopedische behandeling en de dyslexiebehandeling verder toegelicht.

Judith van Marrewijk, Logopedist en dyslexiebehandelaar